aerobics 2

Vereniging

SV ATLAS
Sportvereninging ATLAS (Aanhoudend Trainen Lenigt Alle Spieren) bestaat sinds 1946. SV ATLAS biedt verschillende sporten: kleutergym, gym, springgroep, wedstrijdturnen en aerobics.
SV ATLAS heeft een algemeen reglement.

Bestuur
Het bestuur van SV ATLAS bestaat uit de volgende personen.

Eric Koudenburg Voorzitter voorzitter@svatlas.nl
Tamara Kroes Secretariaat secretariaat@svatlas.nl
Kevin Meulblok Penningmeester penningmeester@svatlas.nl
Eveline van de Reijt Ledenadministratie ledenadministratie@svatlas.nl
Marian de Jong Algemeen bestuurslid mariangaastra@gmail.com
     


Contributie
Bij iedere groep geldt dat de eerste 2 lessen gratis zijn. Na afloop van de 2e les wordt er een inschrijfformulier meegegeven. Deze dient volledig ingevuld ingeleverd te worden bij de hoofdleiding bij aanvang van de eerstvolgende les. Het inschrijfformulier is ook te downloaden, klik hier.

Contributieoverzicht 2016, per kwartaal:

Gym (recreatief turnen)

 € 30,00

Turnen

 2 uur - € 43,50

 3 uur - € 63,50

 4 uur - € 83,50

 5 uur - € 103,50

 6 uur - € 119,50

Peutergym

  6,00 per les (strippenkaart, 10 lessen voor 60,00)

Springgroep

 € 52,50

Aerobics

 € 45,00     

Inschrijfgeld nieuwe leden

 € 5,00

Donateur

 € 11,50     

De contributie wordt aan het begin van het kwartaal geïncasseerd van het komende kwartaal.

Opzeggingen dienen uiterlijk 4 weken voor het nieuwe kwartaal schriftelijk gedaan te zijn bij de ledenadministratie@svatlas.nl. Datum van binnenkomst is hier van toepassing.
Tijdelijk afmelden is mogelijk bij: blessures, zwangerschap of zwemlessen